Soft-Fanat.net Software pro Windows 7, 8, 10

  Uniblue SystemTweaker 2012 2.0.3.7 Final Portable od killer0687

  Kategorie: Software | Aktualizováno: 18-10-2015, 06:25
  Download Now
  Uniblue SystemTweaker 2012 2.0.3.7 Final Portable od killer0687

  Uniblue SystemTweaker - является безопасным и простым инструментом настройки Windows в соответствии с вашими предпочтениями. Windows может быть трудной операционной системой чтоб настроить,так как она включает много предварительно установленных конфигураций, которые трудно скорректировать.

  SystemTweaker
  - безопасный и удобный инструмент, который позволяет Вам настраивать Windows по своему вкусу.Z jemného ladění nabídce "Start" pro snadnou a rychlou výměnu pro vytváření sítí chování SystemTweaker je zabaleno více než 50 vylepšení, všechny zvolené, aby se vaše práce s Windows trochu pohodlnější.

  Nabídka "Start"
  - Opravné položky k zobrazení ikon menu "Start" (XP, Vista, 7): Toto nastavení umožňuje skrýt nebo zobrazit ikony v menu "Start".
  - Включить прокрутку меню «Пуск» (XP, Vista, 7): Windows может использовать несколько столбцов для отображения значков меню «Пуск». При включении прокрутки меню «Пуск» Windows сохраняет
  один столбец, но добавляет возможность его прокрутки.

  Řídicí deska
  - Запретить доступ для удаленного администрирования к дисководам гибких дисков / дисководам CD-ROM (XP, Vista, 7): Ежели удаленный доступ разрешен, другие юзеры в сети получают доступ
  к вашим данным. Из соображений сохранности этот доступ можно запретить.
  - Несколько сетевых адаптеров для балансировки перегрузки (XP, VISTA, 7): Равномерное распределение сетевой нагрузки меж несколькими сетевыми адаптерами, если таковые имеются.
  - Разрешить уведомительные сообщения сервера печати (XP, Vista, 7): Ежели эта подстройка включена, любые уведомления сервера будут автоматом отображаться в виде всплывающих сообщений
  панели задач.
  - Широковещательная передача сведений в сети о доступе к новенькому общему принтеру (XP, Vista, 7): Ежели эта подстройка выключена, общие принтеры не будут доступны другим компьютерам в сети.
  - Скрыть пароли для доступа к сетевым файловым ресурсам (XP, Vista, 7): Ежели эта подстройка включена, пароли для доступа к сетевым файловым ресурсам отображаются в виде звездочек.
  - Заблокировать общий доступ к принтерам (XP): Таковая блокировка дозволяет запретить использование принтеров, присоединенных к вашему ПК, по сети.
  - Запретить общий доступ к файлам (XP): Ежели эта подстройка выключена, то запирается доступ общим файлам с других компов сети.
  - Скрыть мой компьютер в списке сетевых браузеров (XP, Vista, 7): Прячет ваш компьютер от других участников вашей сети.
  - Разрешить удаленный доступ к реестру для всех типов юзеров (XP): Ежели эта подстройка включена, доступ к вашему реестру открыт для всех юзеров.
  - Chyba Show Statistika sítě (XP, Vista, 7): Karta Menu stav síťového připojení se přidá dalších statistických údajů.

  Multimediální
  - Povolit funkce DVD v systému Windows Media (XP): Umožňuje Windows Media Player otevřít a přehrát disk DVD.
  - Автоматический запуск вставленного компакт-диска с данными / музыкального компакт-диска (XP): Если эта подстройка включена, выполняется автоматический запуск вставленных компакт-
  disků.
  - Umožnit rychlejší přístup k mediální soubory s příponou AVI (XP): Zrychluje přístup ke složkám přes film s příponou AVI tím, že blokuje stahování zbytečných údajů.

  Uvedení do provozu a vypnutí systému Windows
  - Povolit mezipaměť hesla systému Windows (XP, Vista, 7): je-Li tato nastavení vypnuta, uživatel bude muset zadat své heslo k systému Windows při každém pokusu o přístup
  k chráněným heslem prostředku.
  - Povolit stažení plochy za běhu skriptu přihlášení (XP, Vista, 7): Pokud je toto nastavení povoleno, psací stůl Windows je načten ještě předtím, než se dokončí práci
  scénář vchodu.
  - Vymazání stránkovacího souboru na každém vypnutí systému Windows (XP, Vista, 7): Je-li tato úprava, použité pro virtuální paměti soubor je odstraněn při vypnutí počítače.

  Kontextové menu
  - Potlačit výchozí kontextové menu v Průzkumníku Windows (Windows XP, Vista, 7): Ve výchozím nastavení, zobrazí se místní nabídka po klepnutí pravým tlačítkem myši na pracovní ploše nebo v okně
  - Průzkumník Windows. Když se toto menu nastavení, hovor se neprovede.
  - Přidat volbu "Otevřít s" v menu Windows (XP, Vista, 7): "Otevřít S" umožňuje vybrat program k otevření určitých souborů.
  - Potlačení kontextové menu, pravého tlačítka myši na hlavní panel Windows (XP, Vista, 7): Skryje menu, které se objeví po kliknutí pravým tlačítkem myši na hlavním panelu.
  - Přidat možnost "Otevřít příkazový řádek" v menu Průzkumníka Windows (XP, Vista, 7): Toto nastavení přidává do kontextového menu volbu "Otevřít příkazový řádek" pro toho adresáře,
  ve kterém jste klikli pravým tlačítkem myši pro vyvolání menu.

  Upřesnit možnosti systému Windows
  - Automatické Windows restart, když se modrá obrazovka chyba (XP, Vista, 7): Automatický restart Windows, pokud je zjištěna kritická chyba systému.
  - Potlačit PC reproduktor pípnutí při systémové chyby dojít (XP, Vista, 7): Je-li zjištěna chyba reproduktor PC vydává varovný zvuk.
  - Toto nastavení umožňuje vypnout zvuk.
  - Zobrazení více informací ve Správci zařízení Windows (XP): Správce zařízení zobrazí další informace v "Detaily" záložce "Vlastnosti".
  - Spustit Pracovní plochu Windows jako samostatný proces (XP): Obvykle se Windows spustí jeden proces pro pracovní plochu Windows na hlavním panelu a všech ostatních úkolů Vodičem. To znamená,
  že v případě selhání tohoto procesu všechny ostatní výše uvedené úkoly budou také uzavřeny. Je-li spustit pracovní plochu Windows samostatným procesem, pak se zvýší jeho odolnost.
  - Udržovat výkon programů při provádění tiskové úlohy (windows XP, Vista, 7): Tato nastavení se stará o to, aby úkoly tisku není замедляло práci programů, berouce
  příliš velký podíl systémových zdrojů.

  Administrace
  - Automaticky nastaví zaměření na okna při přesunu na ně ukazatel myši (XP, Vista, 7): Při použití tohoto nastavení operační systém aktivuje okno při pohybu
  na něj ukazatel myši.
  - Zobrazení tipů pro tlačítka "Close", "Otevřít" a "Close" (XP, Vista, 7):Ve výchozím nastavení, když přesunete ukazatel myši na tlačítko "Zavřít", "Otevřít" nebo "Zavřít" v pravém horním rohu každého okna, tip s informacemi o jmenování jednoho tlačítka. Toto nastavení vám umožňuje vypnout displej mechanismus těchto tipů.
  - Používejte připojených webových souborů a složek (XP, Vista, 7): uložit na pevný disk HTML dokumenty často obsahují velké množství souborů, které jsou hlavním dokumentu HTML.Tato úprava spojuje hlavní HTML soubor se všemi souvisejícími soubory tak, aby při pohybu primární dokument do jiného umístění všechny související soubory jsou zkopírovány s ním.
  - Používat Explorer při otevření okna "tento počítač" (windows XP, Vista, 7): Pokud otevřete okno "tento počítač" s Vodičem, pak získáte pohodlné navigační panel. Je-li tato
  nastavení zapnuta, pak se okno "tento počítač" vždy je vybaveno navigačním panelem.

  Rok: 2012
  OS: Windows XP, Vista, 7
  Jazyk: Ml / Russian
  Aktivace: není požadováno
  Velikost: 6,54 MB
  Ke stažení | Ke stažení


  Stáhnout Uniblue SystemTweaker 2012 2.0.3.7 Final Portable by killer0687 pro Windows 7, 8, 10
  (Cena: zdarma)
Copyright © 2015 - soft-fanat.net. Místo publikuje popisy programů pro počítač