Soft-Fanat.net Λογισμικό για τα Windows 7, 8, 10,

  Kerish Doctor 2012 4.40

  Κατηγορία: Λογισμικό | Обновлено: 15-10-2015, 00:45
  Download Now
  Kerish Doctor 2012 4.40

  Kerish Doctor 2012 - Ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα για τον υπολογιστή σας που περιέχει τις πιο πολλά υποσχόμενες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Благодаря уникальной системе Kerish Doctor 2012 предотвращает сбои Windows в реальном времени, а также надежно исправляет ошибки системного реестра.Η εφαρμογή παράγει τακτικά το πιο τέλειο και ασφαλές σύστημα καθαρισμού από τη συσσώρευση ψηφιακή "σκουπίδια", καθώς και τον βέλτιστο τρόπο αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας του.
  Kerish Doctor 2012 обеспечивает защиту компьютера от вредоносных программ и потенциальных уязвимостей, контролируя важные с точки зрения безопасности параметры компьютера.
  Σύστημα Smart Update ενημερώνετε άμεσα τις εφαρμογές βάσεων δεδομένων που έχουν αναβαθμιστεί τακτικά από τους ειδικούς μας. Με αυτό το σύστημα, η απόδοση του εγκατεστημένου συγκρότημα που αυξάνεται καθημερινά και το καθιστά το πιο πολλά υποσχόμενο στην κατηγορία του.
  Χαρακτηριστικά:
  • Система "Real-time Failure Detection" Kerish Doctor 2012 обладает уникальной системой обнаружения и исправления сбоев Windows в реальном времени "Real-time Failure Detection System". Пропадание рабочего стола, языковой панели, критические ошибки в системных настройках теперь под контролем приложения. В комбинации с регулярным исправлением ошибок системного реестра это делает Kerish Doctor 2012 наиболее совершенным комплексом устранения сбоев и ошибок Windows.
  • Система "Intelligent PC Clean" Kerish Doctor 2012 обладает наиболее совершенным методом очистки компьютера "Intelligent PC Clean". В отличие от большинства аналогов Kerish Doctor 2012 при нахождении цифрового "мусора" учитывает даты изменений для каждого файла. Это позволяет избежать случайного удаления используемых повторно или все еще востребованных системой временных файлов. Этот метод гарантирует надежную безопасную очистку.
  • Ускорение игр "Game Booster" С помощью функции "Game Booster" Kerish Doctor 2012 помогает увеличить производительность игровых приложений. При активации игрового режима на время игры приостанавливается работа некритичных служб для освобождения системных ресурсов. Устанавливается высокий приоритет работы непосредственно процессу игрового приложения. Это позволяет полностью раскрыть потенциал Вашего компьютера во время игры.
  • Функция "Kerish Deblocker" Функция "Kerish Deblocker" предназначена для разблокировки компьютера в случаях когда у пользователя нет возможности сделать это самостоятельно. Если компьютер заблокирован SMS-Блокером или отсутствует возможность закрыть зависшее приложение, то удерживая в течении 10 секунд клавишу Escape, Вы активируете функцию Kerish Deblocker, которая завершит процесс активного окна.
  • Функция "Smart Update" Функция "Smart Update" регулярно обновляет ядро и базы данных приложения при доступе к сети Интернет. Это позволяет совершенствовать эффективность его работы в реальном времени. Подобная гибкость и расширяемость делают Kerish Doctor 2012 одним из наиболее перспективных продуктов в своем классе. База данных сбоев и ошибок постоянно обновляется, система регулярно совершенствуется.

  Kerish Doctor 2012 4.40

  Πληροφορίες για το πρόγραμμα:
  Έτος: 2012
  Έκδοση: 4.40
  Ανάλυση: 32bit+64bit
  Γλώσσα διεπαφής: Мультиязычный (русский присутствует)
  Άδεια χρήσης: Shareware
  Απαιτήσεις συστήματος: Windows 2000/ Xp/Vista / 7
  Μέγεθος: 17,4 МБ

  Скачать Kerish Doctor 2012 4.40


  Скачать Kerish Doctor 2012 4.40 для Windows 7, 8, 10
  (Κόστος: Δωρεάν)
Copyright © 2015 - soft-fanat.net. Η ιστοσελίδα δημοσιεύει περιγραφές των προγραμμάτων για τον υπολογιστή