Soft-Fanat.net Programvara för Windows 7, 8, 10

  FBackup 5,4

  Kategori: System | Uppdaterad: 2015/06/07 10:15
  Download Now
  FBackup 5,4


  FBackup - Gratis verktyg för säkerhetskopiering. FBackup skyddar viktiga data genom att automatiskt säkerhetskopiera en USB-enhet, lokal eller nätverksenhet.Programmet har ett enkelt gränssnitt, guiden för att konfigurera profiler backup - data kan arkiveras med standard zip-format, eller kopieras till bevarandet av den ursprungligatyp och struktur som en kopia av de ursprungliga filerna. Säkerhetskopiering kan köras manuellt eller schemalägga att köras automatiskt.För varje profil backup Du kan ange vilken åtgärd som ska utföras före eller efter.Om filen används av ett annat program vid tidpunkten för säkerhetskopieringen kommer FBackup fortfarande att kunna boka denna fil med hjälp av Shadow Copy Service Tomtillhandahålls av Windows. FBackup är ett gratis program för att skapa säkerhetskopior, du kan använda den hemma och på kontoret. Programmet är inte rekommenderas för full säkerhetskopiering (bild).

  Ladda ner FBackup 5.4 för Windows 7, 8, 10
  (Pris: Gratis)
Copyright © 2015 - soft-fanat.net. Sajten publicerar beskrivningar av programmen för datorn