Soft-Fanat.net ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 7, 8, 10

  ตรวจสอบไฟล์ Moo0 1.11

  ประเภท: ระบบ | เมื่อ: 17/7/2015, 23:15
  Download Now
  ตรวจสอบไฟล์ Moo0 1.11


  Moo0 การตรวจสอบแฟ้ม - โปรแกรมการตรวจสอบกิจกรรมของการเข้าถึงไปยังไฟล์บนฮาร์ดดิสก์นี้เป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็กและฟรีตรวจสอบกิจกรรมของการใช้งานไฟล์ร่วมกันและโปรแกรมอื่น ๆ ต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชื่อลบและสร้างไฟล์ใหม่คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในเวลาจริงและการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มบันทึก HTMนี้จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ตัวอย่างเช่นในการตรวจสอบ Keylogger ที่แอบทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์และเขียนข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ รุ่นของไฟล์ Moo0 นี้การตรวจสอบแบบพกพา (การติดตั้งไม่จำเป็นต้องใช้) โปรแกรมในภาษารัสเซียและภาษาอื่น ๆ ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย

  ดาวน์โหลดไฟล์การตรวจสอบ Moo0 1.11 สำหรับ Windows 7, 8, 10
  (ค่าใช้จ่าย: ฟรี)
ลิขสิทธิ์© 2015 - soft-fanat.net เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายละเอียดของโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์