Soft-Fanat.net ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 7, 8, 10

  Clipjump 12.0

  ประเภท: ระบบ | ปรับปรุง: 2015/07/05, 14:10
  Download Now
  Clipjump 12.0


  Clipjump - ง่ายต่อการใช้โปรแกรมการจัดการคลิปบอร์ด ยูทิลิตี้นี้จะทำให้มันง่ายในการจัดการเนื้อหาของ clipboards หลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณคุณสามารถสร้างคลิปบอร์ดหลายช่องทางได้อย่างรวดเร็วและสลับไปที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม คุณสมบัติที่สำคัญ Clipjump - การสกัดกั้นและการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ตกอยู่ในคลิปบอร์ด - ข้อความภาพ - เพื่อดูการค้นหาและเรียกคืนรายการที่คลิปบอร์ด - อย่างรวดเร็วสลับไปมาระหว่างคลิปบอร์ด - Unicode สนับสนุนโครงการที่เป็นอิสระต้องมีการติดตั้งไม่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ (พกพา)

  ดาวน์โหลด Clipjump 12.0 สำหรับ Windows 7, 8, 10
  (ค่าใช้จ่าย: ฟรี)
ลิขสิทธิ์© 2015 - soft-fanat.net เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายละเอียดของโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์