Soft-Fanat.net ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 7, 8, 10

  RemoteMemoryInfo 1.2.7

  ประเภท: อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย | เมื่อ: 27/7/2015, 11:04
  Download Now
  RemoteMemoryInfo 1.2.7


  RemoteMemoryInfo - โปรแกรมขนาดเล็กสำหรับสถิติการดูและเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกลง่ายโปรแกรมฟรีที่คุณสามารถได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยความจำข้อมูลทางสถิติของคอมพิวเตอร์ระยะไกล หากคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลคุณสามารถดูความผิดแคชหน้าข้อผิดพลาดและไบต์คงมีอยู่และอื่น ๆ อีกมากมาย มีจำหน่ายสำหรับตัวเลือกการดู - ความผิดพลาดหน้า (วินาที) ไบต์ที่มีอยู่กำหนดไบต์, Commit จำกัด เขียนสำเนา (วินาที), การเปลี่ยนความผิดพลาด (วินาที) ผิดแคช (วินาที) ความต้องการศูนย์ผิดพลาด (วินาที) หน้า (วินาที), หน้าอินพุต ( วินาที), หน้าอ่าน (วินาที), หน้าขาออก (วินาที), สระว่ายไบต์เพจ, สระว่ายไบต์ Nonpaged, หน้าเขียน (วินาที), สระว่ายเพจ Allocs, สระว่าย Nonpaged Allocs ระบบฟรีหน้ารายการโต๊ะไบต์แคช - ไบต์แคชยอดสระว่ายน้ำเพจไบต์มีถิ่นที่อยู่รหัสระบบไบต์รวม, ระบบรหัสไบต์อาศัยโปรแกรมควบคุมระบบไบต์รวม, โปรแกรมควบคุมระบบไบต์อาศัยระบบแคชไบต์อาศัยไบต์มุ่งมั่นในการใช้งาน, KBytes ที่มีอยู่เมกะไบต์ที่มีจำหน่าย

  ดาวน์โหลด RemoteMemoryInfo 1.2.7 สำหรับ Windows 7, 8, 10
  (ค่าใช้จ่าย: ฟรี)
ลิขสิทธิ์© 2015 - soft-fanat.net เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายละเอียดของโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์