Soft-Fanat.net ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 7, 8, 10

  DocuFreezer 1.3

  ประเภท: ข้อความ | ปรับปรุง: 2015/07/08, 04:43
  Download Now
  DocuFreezer 1.3


  DocuFreezer - การแปลงรูปแบบเอกสารต่างๆเป็น PDF หรือกราฟิกด้วยโปรแกรมที่ง่ายและสะดวกนี้คุณสามารถแปลงเอกสารข้อความ, ภาพ, โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, HTML, XPS, OXPS, VSD, PUB PDF หรือกราฟิก JPG, PNG,TIFF แปลง DocuFreezer สนับสนุนการแปลงชุดคุณสามารถเพิ่มไฟล์ที่เป็นรายบุคคลหรือคุณสามารถระบุโฟลเดอร์ทั้งหมดในครั้งเดียวให้เลือกรูปแบบที่ต้องการและแปลงให้ คุณสามารถใช้โปรแกรมฟรีสำหรับส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

  ดาวน์โหลด DocuFreezer 1.3 สำหรับ Windows 7, 8, 10
  (ค่าใช้จ่าย: ฟรี)
  การประยุกต์ใช้งานที่คล้ายกัน:
ลิขสิทธิ์© 2015 - soft-fanat.net เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายละเอียดของโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์