Soft-Fanat.net ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 7, 8, 10

  ฟรีอ่านไฟล์ PDF 1.1.3

  ประเภท: ข้อความ | ปรับปรุง: 2015/07/14, 01:12
  Download Now
  ฟรีอ่านไฟล์ PDF 1.1.3


  อ่านไฟล์ PDF ฟรี - โปรแกรมฟรีสำหรับการอ่านง่ายของเอกสาร PDF แต่ก็มีฟังก์ชั่นการแสดงตัวอย่างและเอกสารหลายหน้าได้อย่างรวดเร็วกระโดดไปยังหน้าต้องการด้วยการอ่านไฟล์ PDF ฟรีสามารถเปิดและอ่านเอกสาร PDF เลือกและคัดลอกข้อความหรือภาพไปยังคลิปบอร์ดบนเงื่อนไขที่ว่าเอกสาร PDF ที่ไม่ได้ป้องกันการคัดลอกจาก นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการปรับขนาดและการหมุนของหน้าเว็บที่มีฟังก์ชั่นในการสร้างหน้าจอแบบ PDF

  ดาวน์โหลดฟรีอ่านไฟล์ PDF 1.1.3 สำหรับ Windows 7, 8, 10
  (ค่าใช้จ่าย: ฟรี)
ลิขสิทธิ์© 2015 - soft-fanat.net เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายละเอียดของโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์