Soft-Fanat.net ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 7, 8, 10

  Txtspeech 2.0

  ประเภท: ข้อความ | ปรับปรุง: 18/7/2015, 00:30
  Download Now
  Txtspeech 2.0


  Txtspeech - โปรแกรมสำหรับการแปลงข้อความเป็นคำพูด . ขนาดเล็กโปรแกรมฟรีที่อ่านออกเสียงข้อความที่สามารถป้อนด้วยตนเองในหน้าต่างที่มีแป้นพิมพ์หรือวางจากคลิปบอร์ด โปรแกรมเป็นแบบพกพาที่มีตัวเลือกไม่ เพียงแค่ป้อนข้อความของคุณให้คลิกที่ "พูด" และ Txtspeech อ่านออกเสียง

  ดาวน์โหลด Txtspeech 2.0 สำหรับ Windows 7, 8, 10
  (ค่าใช้จ่าย: ฟรี)
  การประยุกต์ใช้งานที่คล้ายกัน:
ลิขสิทธิ์© 2015 - soft-fanat.net เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายละเอียดของโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์