Soft-Fanat.net ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 7, 8, 10

  ท้องนาสื่อ CHM 3.26

  ประเภท: ข้อความ | ปรับปรุง: 2015/05/07, 02:09
  Download Now
  ท้องนาสื่อ CHM 3.26


  ท้องนาสื่อ CHM - โปรแกรมสำหรับการสร้างไฟล์ CHM ที่มีในตัวภาพ, เสียง, วิดีโอ, การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และข้อมูลตัวอักษรง่ายต่อการใช้และการประยุกต์ใช้ฟรีไม่จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะพิเศษคุณสามารถสร้างหรือแก้ไขเช่นความช่วยเหลือตามบริบทในรูปแบบ CHM รวมข้อความใด ๆ และเพิ่มภาพเสียงและวิดีโอคลิป โปรแกรมเป็นแบบพกพา (การติดตั้งไม่จำเป็นต้องใช้) รุ่นฟรี

  ดาวน์โหลดสื่อท้องนา CHM 3.26 สำหรับ Windows 7, 8, 10
  (ค่าใช้จ่าย: ฟรี)
  การประยุกต์ใช้งานที่คล้ายกัน:
ลิขสิทธิ์© 2015 - soft-fanat.net เว็บไซต์ที่เผยแพร่รายละเอียดของโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์